Qr Hotchkiss 2050 de 19502022-05-26T17:28:47+02:00

Hotchkiss 2050 de 1950

Tot i que amb aquest model de sis cilindres la casa Hotchkiss va guanyar el Ral·li de Montecarlo de 1949 i de 1950, la casa francesa estava a punt de cessar la seva producció. La Peugeot va adquirir una tercera part de les accions de l’empresa i el 1954, Hotchkiss, es fusionà amb la Delahaye i durant uns anys van produir vehicles militars del tipus Jeep. Definitivament, com a marca, la Hotchkiss va desaparèixer l’any 1955.

Aunque con este modelo de seis cilindros la casa Hotchkiss ganó el Rally de Montecarlo de 1949 y 1950, la casa francesa estaba a punto de cesar su producción. Peugeot adquirió una tercera parte de las acciones de la empresa y en 1954, Hotchkiss, se fusionó con la Delahaye y durante unos años produjeron vehículos militares tipo Jeep. Definitivamente, como marca, la Hotchkiss desapareció en 1955.

Although with this six-cylinder model the Hotchkiss house won the Monte Carlo Rally in 1949 and 1950, the French house was about to cease production. Peugeot acquired a third of the company’s shares and in 1954, Hotchkiss merged with Delahaye and for a few years produced Jeep-type military vehicles. Hotchkiss definitely disappeared as a brand in 1955.

Ir a Arriba