Qr Hispano Suiza T15/20 1910 GE-72022-05-26T18:11:09+02:00

Hispano Suiza T15/20 1910 GE-7

Aquest automòbil de quatre cilindres, va ser dissenyat per Marc Birkigt i disposa d’un motor de 2614 c.c. amb vàlvules d’admissió a un costat i d’escapament a l’altre. El seu canvi és de tres velocitats. Aquest Hispano Suiza, està enregistrat com el GE-7, essent actualment la matrícula vigent més antiga de la província de Girona. El 1909, fou estrenat per la Banca Vergés de Palafrugell, per al transport dels seus clients. La seva carrosseria és de les denominades d’Hotel, ja que donaven servei als clients des de l’estació de ferrocarril mes pròxima a l’hotel.

Este automóvil, de cuatro cilindros, fue diseñado por Marc Birkigt y dispone de un motor de 2614 c.c. con válvulas de admisión a un lado y de escape al otro. Su cambio es de tres velocidades. Este Hispano Suiza está registrado como el GE-7, siendo actualmente la matrícula vigente más antigua de la provincia de Girona. En 1909, fue estrenado por la Banca Vergés de Palafrugell, para el transporte de sus clientes. Su carrocería es de las denominadas de Hotel, ya que daban servicio a los clientes desde la estación de ferrocarril más cercana al hotel.
 
This four-cylinder car was designed by Marc Birkigt and has a 2614 c.c. with intake valves on one side and exhaust valves on the other. Its gearbox is three-speed. This Hispano Suiza, is registered as the GE-7, being currently the oldest current registration in the province of Girona. In 1909, it was opened by Banca Vergés de Palafrugell, for the transport of its customers. Its body is one of the so-called hotel, as they served customers from the nearest railway station to the hotel.
Ir a Arriba