Qr Hispano Alemán tipus Mallorca de 19742022-05-16T18:24:32+02:00

Hispano Alemán tipus Mallorca de 1974

Durant els anys 1970, Ben Hendrich, importat de la firma Porsche a Espanya, estudia la possibilitat de la fabricació a Espanya dels famosos Caterham que Lotus està fabricant a Anglaterra. Ben aconseguirà la llicència de fabricació i el 1974 iniciarà la seva fabricació i comercialització, amb mecàniques de SEAT 1430. Tot i que era un vehicle molt exclusiu va tenir una bona acceptació al mercat, si bé el seu caràcter esportiu va ser superat per la seva presència estiuenca.

Durante los años 1970, Ben Hendrich, importación de la firma Porsche en España, estudia la posibilidad de la fabricación en España de los famosos Caterham que Lotus está fabricando en Inglaterra. Ben conseguiría la licencia de fabricación y en 1974 iniciará su fabricación y comercialización, con mecánicas de SEAT 1430. Aunque era un vehículo muy exclusivo, tuvo una buena aceptación en el mercado, si bien su carácter deportivo fue superado por su presencia veraniega.

During the 1970s, Ben Hendrich, imported from Porsche in Spain, studied the possibility of manufacturing in Spain the famous Caterham that Lotus is manufacturing in England. Ben had obtained a manufacturing license and in 1974 began manufacturing and marketing, using SEAT 1430 mechanics. Although it was a very exclusive vehicle, it was well received in the market, although its sporty character was surpassed by its summer presence.

Ir a Arriba