Qr Hanomag Kurier 19352022-05-20T13:56:49+02:00

Hanomag Kurier 1935

El Kurier (carter), es va transformar en un verdader cotxe popular, tal com indicava el seu nom, en els cinc anys en què es va fabricar. El seu motor de quatre cilindres i 1080 c.c. era de poc consum tot i agafar els 80 km/h. El seu preu de venda era de 2975 RMK.
La Hanomag que es va fundar el 1900 per a la construcció de màquines de tren, va fer el seu primer cotxe el 1924, tancant la seva producció el 1939.

El Kurier (cartero), se transformó en un verdadero coche popular, tal y como indicaba su nombre, en los cinco años en los que se fabricó. Su motor de cuatro cilindros y 1080 c.c. tenía poco consumo y alcanzaba los 80 km/h. Su precio de venta era de 2975 RMK.
La Hanomag que se fundó en 1900 para la construcción de máquinas de tren, hizo su primer coche en 1924, cerrando su producción en 1939.

The Kurier (postman) was transformed into a real popular car, as its name suggests, in the five years it was built. Its four-cylinder engine and 1080 c.c. it was low consumption despite reaching 80 km / h. Its selling price was 2975 RMK.
Hanomag, founded in 1900 for the construction of train engines, made its first car in 1924, closing its production in 1939.

Ir a Arriba