Qr Ford Y 19332022-05-26T17:35:05+02:00

Ford Y 1933

La Ford Motor Company va instal·lar el 1920 una planta de muntatge del Ford T a Puerto de Santa Maria (Cadis), la qual, per diferents motius va ser traslladada a Barcelona el 1923 amb el nom de Ford Motor Ibérica, continuant bàsicament el muntatge de vehicles industrials. A Barcelona se’n van muntar des del model T a l’A, amb totes les versions, el B així com les versions que Ford va dissenyar per Europa com el model Y i el model C.

La Ford Motor Company instaló en 1920 una planta de montaje del Ford T en Puerto de Santa María (Cádiz), la cual, por diferentes motivos fue trasladada a Barcelona en 1923 con el nombre de Ford Motor Ibérica, continuando básicamente el montaje de vehículos industriales. En Barcelona se montaron desde el modelo T al A, con todas las versiones, el B así como las versiones que Ford diseñó por Europa como el modelo Y y el modelo C.

The Ford Motor Company installed in 1920 a Ford T assembly plant in Puerto de Santa Maria (Cádiz), which for various reasons was moved to Barcelona in 1923 under the name Ford Motor Ibérica, continuing basically the assembly of industrial vehicles. In Barcelona they were assembled from model T to A, with all versions, the B as well as the versions that Ford designed for Europe as the Y model and the C model.

Ir a Arriba