Qr Ford T 1,5 Tn. 19232022-05-20T12:10:56+02:00

Ford T 1,5 Tn. 1923

Aquest vehicle tipus comercial, carrossat com a furgó de policia, té les mateixes característiques tècniques de tots els Ford T, si bé la versió furgó té allargat el xassís per tal de rebre una carrosseria més grossa i un diferencial per donar-li la velocitat adequada. La carrosseria va ser feta pel rodatge de la pel·lícula «Un viaje tranquilo» protagonitzada per Adriano Celentano. Tota la part de conducció és l’original del vehicle.

Este vehículo tipo comercial, carrozado como furgón de policía, tiene las mismas características técnicas de todos los Ford T, si bien la versión furgón tiene alargado el chasis para recibir una carrocería más grande y un diferencial para darle la velocidad adecuada. La carrocería fue hecha por el rodaje de la película «Un viaje tranquilo» protagonizada por Adriano Celentano. Toda la parte de conducción es la original del vehículo.

This commercial vehicle, used as a police van, has the same technical characteristics as all Ford T’s, although the van version has an elongated chassis to accommodate a larger body and a differential to give it the right speed. The bodywork was made for the shooting of the movie «A Quiet Journey» starring Adriano Celentano. The entire driving part is the original part of the vehicle.

Ir a Arriba