Qr Fiat tipus 509 de 19262022-05-17T16:49:58+02:00

Fiat tipus 509 de 1926

La sèrie A del Fiat 509, és fabricada el 1926, si bé, aquest model ja va ser presentat al Saló de Milà de 1925, amb uns preus que oscil·laven, segons les versions, entre les 16.000 i 25.000 lires. El motor és de 990 c.c. i d’una gran fiabilitat, fins al punt que aquests automòbils van quedar 1° i 2° al Ral·li de Montecarlo de 1928. La velocitat màxima donada pel fabricant era de 78 km/h.

La serie A del Fiat 509, se fabricaba en 1926, si bien, este modelo ya fuese presentado en el Salón de Milán de 1925, cuyos precios oscilaban, según las versiones, entre las 16.000 y 25.000 liras. El motor es de 990 c.c. y de una gran fiabilidad, hasta el punto de que estos automóviles quedaron 1º y 2º en el Rally de Montecarlo de 1928. La velocidad máxima dada por el fabricante era de 78 km./h.

The A series of the Fiat 509 was manufactured in 1926, although this model was presented at the Milan Motor Show in 1925, with prices ranging, according to the versions, between 16,000 and 25,000 lire. The engine is 990 c.c. and of great reliability, to the point that these cars were 1º and 2º in the Monte Carlo Rally of 1928. The maximum speed given by the manufacturer was 78 km / h.

Ir a Arriba