Qr Fiat Ardita2022-05-26T11:30:06+02:00

fiat ardita

Fiat va iniciar el 1933 la fabricació del model Ardita 2000 i va oferir als seus possibles clients, quatre versions: C, L, S i el Coloniale (Curt, Llarg, Sport i Militar). El model exposat és el L, exactament el 518 L. El motor és de sis cilindres i 1944 c.c. i agafa velocitats superiors als 100 km/h. La producció total va ser de 7452 unitats i el seu preu era de 22000 L. la versió C i 24000 la L.

Fiat inició en 1933 la fabricación del modelo Ardita 2000 y ofreció a sus posibles clientes, cuatro versiones: C, L, S y el Coloniale (Corto, Largo, Sport y Militar). El modelo expuesto es el L, exactamente el 518 L. El motor es de seis cilindros y 1944 c.c. y toma velocidades superiores a los 100 Km/h. La producción total fue de 7452 unidades y su precio era de 22000 L. la versión C y 24000 la L.

Fiat began manufacturing the Ardita 2000 model in 1933 and offered its potential customers four versions: C, L, S and the Coloniale (Short, Long, Sport and Military). The model on display is the L, exactly the 518 L. The engine is six-cylinder and 1944 c.c. and reaches speeds in excess of 100 km / h. The total production was 7452 units and its price was 22000 L. the C version and 24000 the L.

Ir a Arriba