Qr Fiat Ardita2022-05-11T18:34:25+02:00

Fiat Ardita

Fiat va iniciar el 1933 la fabricació del model Ardita 2000 i va oferir a els seus possibles clients, quatre versions: C, L, S i el Coloniale (Curt, Llarg, Sport i Militar). El model exposat és el L, exactament el 518 L. El motor és de sis cilindres i 1944 c.c. i agafa velocitats superiors als 100 km/h. La producció total va ser de 7452 unitats i el seu preu era de 22000 L. la versió C i 24000 la L.