Qr Fiat tipus 500 «topolino» de 19392022-06-16T13:47:20+02:00

Fiat tipus 500 «topolino» de 1939

Aquest model, conegut popularment per «topolino», és un automòbil amb carrosseria especial Caravini i fou un present de B. Mussolini al Gral. Queipo de Llano l’any 1939. Disposa d’un motor de quatre cilindres en línia de 569 c.c. El 500 C, fabricat posteriorment, va ser un model derivat d’aquesta carrosseria i presentat al Saló de Ginebra el 1948. El Sr. Claret, fundador de la Col·lecció sentia una gran estima per aquest petit automòbil i li va fer un petit detall personal, que el Topolino llueix amb orgull, el petit cap frontal d’un talp rialler.

Este modelo, conocido popularmente por “topolino”, es un automóvil con carrocería especial Caravini y fue un presente de B. Mussolini en el Gral. Queipo de Llano en 1939. Dispone de un motor de cuatro cilindros online de 569 c.c. El 500 C, fabricado posteriormente, fue un modelo derivado de esta carrocería y presentado en el Salón de Ginebra en 1948. El Sr. Claret, fundador de la Col·lecció sentía un gran aprecio por este pequeño automóvil y le hizo un pequeño detalle personal, que el Topolino luce con orgullo, la pequeña cabeza frontal de un topo sonriendo.

This model, popularly known as “topolino”, is a car with a special Caravini bodywork and was a present from B. Mussolini at Gral. Queipo de Llano in 1939. It has a 569 c.c. The 500 C, manufactured later, was a model derived from this bodywork and presented at the Geneva Motor Show in 1948. Mr. Claret, founder of the Col lecció, felt great appreciation for this small car and made a small personal detail for it. , which the Topolino proudly wears, the small frontal head of a smiling mole.

Ir a Arriba