Qr Diaz y Grilló 19162022-05-26T17:46:35+02:00

Diaz y Grilló 1916

A Catalunya, foren molts els aficionats a l’automobilisme que decidiren fabricar cyclecars gràcies a l’èxit d’aquests vehicles entre nosaltres. Aquest és el cas de l’Antonio Díaz, mecànic ajustador i de Mario Grilló, mecànic també i artífex dels populars D & G. Els dos regentaven un taller de motocicletes que van creure convenient traslladar-lo a uns nous locals per tal d’afrontar la fabricació d’automòbils. La nova empresa Fàbrica Española de Automóviles Díaz & Grilló inicià la seva producció amb la fabricació de xassís molt lleugers amb motors de procedència francesa Ballot o els MAG suissos. Petits i molt ràpids, els D & G, van ser habituals a la major part de les curses que se celebraven en aquells dies i de les que destaquem els resultats a la Barcelona – Madrid – Barcelona o la Volta a Catalunya de 1916. La fàbrica va tancar la seva producció el 1922.

En Cataluña, fueron muchos los aficionados al automovilismo que decidieron fabricar cyclecars debido al éxito de estos vehículos entre nosotros. Éste es el caso de Antonio Díaz, mecánico ajustador y de Mario Grilló, mecánico también y artífice de los populares D & G. Los dos regentaban un taller de motocicletas que creyeron conveniente trasladarlo a unos nuevos locales para afrontar la fabricación de automóviles. La nueva empresa Fábrica Española de Automóviles Díaz & Grilló inició su producción con la fabricación de chasis muy ligeros con motores de procedencia francesa Ballot o los MAG suizos. Pequeños y muy rápidos, los D&G, fueron habituales en la mayor parte de las carreras que se celebraban por entonces y de las que destacamos los resultados en la Barcelona – Madrid – Barcelona o la Vuelta a Cataluña de 1916. La fábrica cerró su producción en 1922.

In Catalonia, many motoring enthusiasts decided to make cyclecars due to the success of these vehicles among us. This is the case of Antonio Díaz, an adjusting mechanic, and Mario Grilló, also a mechanic and maker of the popular D&d G. of cars. The new company Fàbrica Española de Automóviles Díaz & Grilló began its production with the manufacture of very light chassis with engines of French origin Ballot or the Swiss MAG. Small and very fast, the D&G, were common in most of the races that were held in those days and of which we highlight the results in the Barcelona – Madrid – Barcelona or the Tour of Catalonia of 1916. The factory closed its production in 1922.

Ir a Arriba