Qr Derby tipus D3 de 19222022-05-17T17:19:15+02:00

Derby tipus D3 de 1922

Aquest automòbil, era el núm. 720 dels fabricats fins al 1922 a St. Denis (Siene França), per B. Montet que va mantenir la fàbrica oberta del 1921 al 1936. El model exposat porta un motor Chapuis Dornier de quatre cilindres i 900 c.c. La carrosseria és una Lilor construïda a França i que juntament amb el xassís dona un pes total de l’automòbil de 550 kg.

Este automóvil, era el núm. 720 de los fabricados hasta 1922 en St. Denis (Siene France), por B. Montet que mantuvo la fábrica abierta de 1921 a 1936. El modelo expuesto lleva un motor Chapuis Dornier de cuatro cilindros y 900 c.c. La carrocería es una Lilor construida en Francia y que junto con el chasis da un peso total del automóvil de 550 kg.

This car was the No. 720 of those manufactured until 1922 in St. Denis (Siene France), by B. Montet who kept the factory open from 1921 to 1936. The model on display has a four-cylinder Chapuis Dornier engine and 900 hp. The body is a Lilor built in France and together with the chassis gives a total weight of the car of 550 kg.
Ir a Arriba