Qr Delahaye 83-59 AP2022-05-10T13:46:32+02:00

Delahaye 83-59 AP

La firma Delahaye, es va especialitzar en la construcció de material motoritzat per l´extinció d´incendis, tant d´autoportant con d´arrastre.
El 1924, surt al mercat aquest nou model de camió de bombers, amb motor de quatre cilindres que acciona independentment, si es desitja, una bomba per impulsió d´aigua a pressió.
Aquest tipus de vehicle la Delahaye l´óferia als municipis de França completament equipats.