Qr Delahaye 83-59 AP2022-05-26T11:11:20+02:00

Delahaye 83-59 AP

La firma Delahaye, es va especialitzar en la construcció de material motoritzat per l’extinció d’incendis, tan d’autoportant con d’arrosseguement.
El 1924, surt al mercat aquest nou model de camió de bombers, amb motor de quatre cilindres que acciona independentment, si es desitja, una bomba per impulsió d’aigua a pressió.
Aquest tipus de vehicle la Delahaye l’oferia als municipis de França completament equipats.

La firma Delahaye, se especializó en la construcción de material motorizado por la extinción de incendios, tanto de autoportante cono de arrastre.
En 1924, sale al mercado este nuevo modelo de camión de bomberos, con motor de cuatro cilindros que acciona independientemente, si se desea, una bomba por impulsión de agua a presión.
Este tipo de vehículo la Delahaye la ofrecía en los municipios de Francia completamente equipados.

The firm Delahaye, specialized in the construction of motorized material for firefighting, both self-supporting and drag.
In 1924, this new model of fire truck came on the market, with a four-cylinder engine that independently drives, if desired, a water-powered pump.
This type of vehicle is offered by Delahaye in the fully equipped municipalities of France.

Ir a Arriba