Qr David 19172022-05-26T17:40:07+02:00

David 1917

El 14 de juliol de 1914 i amb un capital de 65.000 ptes., es fundà la Fàbrica Nacional de Cyclecars David a Barcelona. Els David, dels quals se’n van fabricar quantitats importants, van ser uns cotxes molt ben acollits i amb unes particularitats tècniques molt característiques. Els seus motors eren de dos o quatre cilindres i la seva transmissió es feia per corretges. Els David s’idearen per a les curses d’automòbils i aconseguirien victòries tan assenyalades com la 1r Carrera Penya Rhin, les Pujades als Bruchs del 1917 i 1920, el Barcelona Madrid Barcelona el 1916 (a una mitjana de 44 km/h.), o el 1r Trofeu Armangué.

El 14 de julio de 1914 y con un capital de 65.000 ptas., se fundó la Fábrica Nacional de Cyclecars David en Barcelona. Los David, de los que se fabricaron cantidades importantes, fueron unos coches muy bien acogidos y con particularidades técnicas muy características. Sus motores eran de dos o cuatro cilindros y su transmisión se realizaba por correas. David se idearon para las carreras de automóviles y conseguirían victorias tan señaladas como la 1ª Carrera Peña Rhin, las Subidas a los Bruchs de 1917 y 1920, el Barcelona Madrid Barcelona en 1916 (a una media de 44 km/h.) , o el 1º Trofeo Armangué.

On July 14, 1914, with a capital of 65,000 pesetas, the David Cyclecars National Factory was founded in Barcelona. The Davids, of which large quantities were made, were very well received cars with very characteristic technical features. Its engines were two or four cylinders and their transmission was made by belts. The Davids were designed for car racing and would achieve victories such as the 1º Carrera Penya Rhin, the Pujades als Bruchs of 1917 and 1920, the Barcelona Madrid Barcelona in 1916 (at an average of 44 km/h.), or the 1st Armangué Trophy.

Ir a Arriba