Qr Citroen 5HP Tipus C3 de 19252022-12-19T16:31:26+02:00

Citroen 5HP Tipus C de 1925

La gran acceptació del Citroën 5 HP, fa que en surtin diverses versions de carrosseria, una de les més populars era la Trèfle, que disposava d’una petita tercera plaça a la part del darrere i els seus parafangs eren arrodonits. L’octubre de 1925, es fabrica aquest xassís amb el núm. 66.668.

La gran aceptación del Citroën 5 HP, hace que salgan varias versiones de carrocería, una de las más populares era la Trèfle, que disponía de una pequeña tercera plaza en la parte trasera y sus guardabarros eran redondeados. En octubre de 1925, se fabrica este chasis con el núm. 66.668.

The great acceptance of the Citroën 5 HP, led to several versions of the body, one of the most popular was the Clover, which had a small third place in the back and its fenders were rounded. In October 1925, this chassis was manufactured with the number 66,668.

Ir a Arriba