Qr Chevrolet V de 19272022-05-27T17:56:42+02:00

Chevrolet V de 1927

Aquest automòbil, el núm. 76.118, és el clar exponent de la indústria americana de l’època i un competidor directe del model T de la Ford amb el que competia no sols amb preu, sinó que la seva tècnica era ja molt superior. Un total de 678.843 automòbils tipus «Capitol Series AA Touring» van ser produïts durant l’any 1927.

Este automóvil, el núm. 76.118, es el claro exponente de la industria americana de la época y un competidor directo del modelo T de la Ford con el que competía no solo con precio, sino que su técnica era ya muy superior. Un total de 678.843 automóviles tipo «Capitol Series AA Touring» fueron producidos durante el año 1927.

This car, No. 76.118, is a clear example of the American industry of the time and a direct competitor of the Ford Model T with which it competed not only in price but also in its technique. A total of 678,843 «Capitol Series AA Touring» cars were produced in 1927.

 
Ir a Arriba