Qr Chevrolet AE2022-05-26T11:41:10+02:00

Chevrolet ES

Aquest cotxe i sobretot el motor de sis cilindres de 21 HP que té a sota el capó motor, va ser la causa que, per primera vegada, Chevrolet superés en vendes a Ford. Del model exposat, l’anomenat Special Sedan, se’n van fabricar 109.775 unitats i el seu preu era de 650 $. El Special Sedan es diferencia de la versió Sedan per les rodes de recanvi i els dos fars de posició als laterals.

Este coche y sobre todo el motor de seis cilindros de 21 HP que tiene debajo del capó motor, fue la causa de que, por primera vez, Chevrolet superara en ventas a Ford. Del modelo expuesto, el llamado Special Sedan, se fabricaron 109.775 unidades y su precio era de 650 $. El Special Sedan se diferencia de la versión Sedan por las ruedas de repuesto y los dos faros de posición en los laterales.

This car and especially the 21 HP six-cylinder engine under the hood, was the cause that, for the first time, Chevrolet surpassed in sales to Ford. Of the model on display, the so-called Special Sedan, 109,775 units were manufactured and cost $ 650. The Special Sedan differs from the Sedan version by the spare wheels and the two headlights on the sides.

Ir a Arriba