Qr Ceirano2022-05-26T11:25:21+02:00

Ceirano

El 1920 es fundà la S.A. Giovanni Ceirano a Torí, que fabricà automòbils fins al 1930, essent possiblement absorbida per la Fiat. El model N 150 va ser el segon de la seva producció. Disposa d’un motor de 1500 c.c. i quatre cilindres; tanmateix, el que més el caracteritzava era que semblava una còpia exacta, en petit, del Lancia Lamba.

En 1920 se fundó la S.A. Giovanni Ceirano en Turín, que fabricó automóviles hasta 1930, siendo posiblemente absorbida por la Fiat. El modelo N 150 fue el segundo de su producción. Dispone de un motor de 1500 c. y cuatro cilindros; sin embargo, lo que más le caracterizaba era que parecía una copia exacta, en pequeño, del Lancia Lamba.

The S.A. was founded in 1920. Giovanni Ceirano in Turin, who manufactured cars until 1930, being possibly absorbed by Fiat. The N 150 model was the second of its production. It has a 1500 c.c. engine. and four cylinders; however, what characterized him most was that he looked like an exact, small copy of the Lancia Lamba.

Ir a Arriba