Qr Bugatti T49 de 19302022-05-24T14:04:01+02:00

Bugatti T49 de 1930

El nom de Bugatti, és per a l’aficionat a l’automòbil, el que podríem definir com el punt zenit dins l’automobilisme. Els seus sofisticats motors i les seves espectaculars carrosseries fan que sigui molt buscat, tant per Museus com per col·leccionistes o inversionistes, a partir de 1970.
Aquesta unitat és un tipus 49 de 1930, amb una carrosseria disseny de Jean Bugatti, si bé ha estat modificada en el pas dels anys, ja que originalment era un coupe i es va transformar en un spider.
La seva mecànica és de 3 litres vuit cilindres i disposa de 16 bugies.

El nombre de Bugatti, es para el aficionado al automóvil, lo que podríamos definir como el punto zenit dentro del automovilismo. Sus sofisticados motores y sus espectaculares carrocerías hacen que sea muy buscado, tanto por Museos como por coleccionistas o inversionistas, a partir de 1970.
Esta unidad es un tipo 49 de 1930, con una carrocería diseño de Jean Bugatti, si bien ha sido modificada en el paso de los años, ya que originalmente era un coupe y se transformó en un spider.
Su mecánica es de 3 litros ocho cilindros y dispone de 16 bujías.

The name Bugatti is for the car enthusiast, which we could define as the zenith point in motorsport. Its sophisticated engines and spectacular bodies make it highly sought after, both by museums and by collectors or investors, from 1970 onwards.
This unit is a type 49 from 1930, with a body design by Jean Bugatti, although it has been modified over the years, as it originally erqa a coupe and was transformed into a spider.
Its mechanics are 3 liters eight cylinders and has 16 spark plugs.

Ir a Arriba