Qr Borguard Isabella TS de 19562022-05-24T13:54:22+02:00

Borguard Isabella TS de 1956

En la dècada dels cinquanta, els Borguard, fabricats a Alemanya, inicien la fabricació d’un motor de característiques esportives, un quatre cilindres amb arbre de lleves en cap. El seu resultat va donar la sortida al mercat dels automòbils Borguard Isabela TS.
La unitat que té la Col·lecció, va prendre part entre d’altres en el XXVIII Ral·li de Montecarlo, el gener de 1959, conduït per Àlex Soler Roig i Kurt Jaime Bahr.

En la década de los 50, los Borguard, fabricados en Alemania, inician la fabricación de un motor de características deportivas, un cuatro cilindros con árbol de levas en cabeza. Su resultado dio la salida al mercado de los automóviles Borguard Isabela TS.
La unidad que tiene la Colección, tomó parte entre otros en el XXVIII Rally de Montecarlo, en enero de 1959, conducido por Àlex Soler Roig y Kurt Jaime Bahr.

In the 1950s, the Borguards, made in Germany, began manufacturing a sporty, four-cylinder engine with a camshaft. The result was the launch of the Borguard Isabela TS car market.
The unit that has the Collection, took part among others in the XXVIII Monte Carlo Rally, in January 1959, led by Alex Soler Roig and Kurt Jaime Bahr.

Ir a Arriba