Biscuter Voisin tipus M100 de 1954

Gabriel Voisin, constructor i dissenyador dels automòbils Avions Voisin durant els anys 1920, va ser el creador de l’Autonacional Biscuter Voisin. El Biscuter era fabricat a Sant Adrià del Besòs, amb llicència de la Compagnie Aeromecanique de París. El motor fabricat a Espanya, també amb llicència de la The Villers Engineering Cia. de Londres, era d’un cilindre de dos temps i 197 c.c., la seva refrigeració era per aire, i disposava de la culata del tipus Voisin amb càmera d’oli per a la seva millor refrigeració. Quasi 5000 Biscuters van ser fabricats des del 1951 fins al 1958.

Gabriel Voisin, constructor y diseñador de los automóviles Avions Voisin durante los años 1920, fue el creador del Autonacional Biscuter Voisin. El Biscuter era fabricado en Sant Adrià del Besòs, con licencia de la Compagnie Aeromecanique de París. El motor fabricado en España, también con licencia de The Villers Engineering Cía. de Londres, era de un cilindro de dos tiempos y 197 c.c., su refrigeración era por aire, y disponía de la culata del tipo Voisin con cámara de aceite para su mejor refrigeración. Casi 5000 Biscuters fueron fabricados desde 1951 hasta 1958.

Gabriel Voisin, builder and designer of the Avois Voisin cars during the 1920s, was the creator of the Biscuter Voisin National. The Biscuter was manufactured in Sant Adrià del Besòs, under license from the Compagnie Aeromecanique de Paris. The engine made in Spain, also licensed by The Villers Engineering Cia. of London, was of a cylinder of two times and 197 c.c., its cooling was by air, and had the butt of the Voisin type with oil chamber for its better cooling. Nearly 5,000 biscuits were made from 1951 to 1958.