Qr B.M.W. 2800 CS 19682022-05-24T13:24:30+02:00

BMW 2800CS 1968

Aquest és l’últim automòbil d’ús personal de Salvador Claret i Naspleda, fundador de la Col·lecció i també és el primer que va tenir amb embrague automàtic. Salvador Claret tenia admiració per les mecàniques esportives i aquest BMW, tenia pràcticament tots els requisits que ell demanava; línies maques, mecànica potent, seguretat, confort, etc. El 18 d’agot de 1984, havia tret el seu BMW per sortir a dinar amb la seva esposa Pilar… Les seves característiques tècniques són: motor de sis cilindres i 2788 c.c., canvi automàtic de tres velocitats, interior de cuiro i fusta. Aquest cotxe fet per al mercat USA, té una velocitat aproximada als 210 km/h.

Este es el último automóvil de uso personal de Salvador Claret i Naspleda, fundador de la Colección y también es el primero que tuvo con embrague automático. Salvador Claret tenía admiración por las mecánicas deportivas y este BMW tenía prácticamente todos los requisitos que él pedía; bonitas líneas, mecánica potente, seguridad, confort etc. El 18 de agosto de 1984, había sacado su BMW para salir a comer con su esposa Pilar… Sus características técnicas son: motor de seis cilindros y 2788 c.c., cambio automático de tres velocidades, interior de cuero y madera. Este coche realizado para el mercado USA, tiene una velocidad aproximada a los 210 km/h.

This is the last car for personal use by Salvador Claret i Naspleda, founder of the Collection and is also the first to have an automatic clutch. Salvador Claret had an admiration for sports mechanics and this BMW had practically all the requirements he asked for; beautiful lines, powerful mechanics, safety, comfort, etc. On August 18, 1984, he had taken out his BMW to go out to lunch with his wife Pilar … Its technical features are: six-cylinder engine and 2788 c.c., three-speed automatic transmission, leather and wood interior . This car, made for the USA market, has a speed of approximately 210 km / h.

Ir a Arriba