Qr Avions Voisin M1 C1 19192022-05-20T12:33:05+02:00

Aviones Voisin M1 C1 de 1919

El model M 1 és el primer amb el qual Gabriel Voisin inicià la fabricació dels seus inconfusibles automòbils. El segon model fou el C1 amb motor de quatre cilindres i 4000 c.c., marcant ja la trajectòria de les seves construccions. El motor dels anomenats «de camises», no disposa de vàlvules i la seva admissió i escapament el fa per mitjà d’unes camises de motor mòbils, que li donaven una suavitat i silenci de marxa realment sorprenent. Tot aquest Voisin, és una perfecta obra d’art Decó: la seva massiva utilització de l’alumini, tant al motor com a la carrosseria possiblement una M.O.M., de línies totalment corbes, junt amb la seva mida gran, però proporcionat, li donen un aspecte agressiu i molt personal. Si a tot això, li posem un motor que pot participar a les 24 hores de Le Mans el 1922, i que li permet avui velocitats superiors als 120 km/h., això són motius més que suficients perquè dins de la seva clientela, Voisin tingués personatges tan populars a l’època com Rodolfo Valentino. El 1922, tres Avions Voisin van acabar en les 3 primeres posicions al Grand Prix de l’Automòbil Club de França per a turismes.

El modelo M 1 es el primero con el que Gabriel Voisin inició la fabricación de sus inconfundibles automóviles. El segundo modelo fue el C1, con motor de cuatro cilindros y 4000 c.c., marcando ya la trayectoria de sus construcciones. El motor de los llamados «de camisas», no dispone de válvulas y su admisión y escape lo hace por medio de unas camisas de motor móviles, que le daban una suavidad y silencio de marcha realmente asombroso. Todo este Voisin, es una perfecta obra de arte Decó: su masiva utilización del aluminio, tanto en el motor como en la carrocería, posiblemente una M.O.M., de líneas totalmente curvas, junto con su tamaño grande, pero proporcionado, le dan un aspecto agresivo y muy personal. Si a todo esto, le ponemos un motor que puede participar a las 24 horas de Le Mans en 1922, y que le permite hoy velocidades superiores a los 120 km/h., esto son motivos más que suficientes para que dentro de su clientela, Voisin tuviera personajes tan populares en la época como Rodolfo Valentino. En 1922, tres Aviones Voisin terminaron en las 3 primeras posiciones en el Grand Prix del Automóvil Club de Francia para turismos.

The M 1 model is the first with which Gabriel Voisin began the manufacture of his unmistakable cars. The second model was the C1 with four-cylinder engine and 4000 c.c., already marking the trajectory of its constructions. The so-called «shirt» engine does not have valves and its intake and exhaust is done by means of mobile engine jackets, which gave it a really amazing smoothness and running silence. All this Voisin, is a perfect work of art Deco: its massive use of aluminum, both engine and body possibly an M.O.M., of totally curved lines, along with its large size but proportionate, give it an aggressive and very personal look. If we put all this into an engine that can take part in the 24 Hours of Le Mans in 1922, and which today allows speeds of over 120 km / h, these are more than enough reasons because within its clientele, Voisin had characters as popular at the time as Rodolfo Valentino. In 1922, three Voisin Airplanes finished in the top 3 in the Grand Prix of the Automobile Club de France for passenger cars.

Ir a Arriba