Qr Austin Seven 19312022-05-24T13:08:25+02:00

Austin siete 1931

El 1931, és construït a Anglaterra amb el núm. de xassís 143.530, disposa d’un motor de quatre cilindres de 950 c.c. La versió Saloon va ser presentada el mes d’octubre de 1931 i el seu preu era de 120 L.

En 1931, es construido en Inglaterra con el núm. de chasis 143.530, dispone de un motor de cuatro cilindros de 950 c.c. La versión Saloon fue presentada en octubre de 1931 y su precio era de 120 L.

In 1931, it was built in England with chassis number 143,530, has a 950 cc four-cylinder engine. The Saloon version was introduced in October 1931 and was priced at 120 L.

Ir a Arriba