El 1931, és construït a Anglaterra amb el nº de xassís 143.530, disposa d’un motor de quatre cilindres de 950 c.c.. La versió Saloon va ser presentada el mes d’octubre de 1931 i el seu preu era de 120 L..