Qr Austin Seven 19232022-05-24T13:05:32+02:00

Austin siete 1923

Aquesta és una de les primeres versions de l’Austin Seven. Les seves característiques tècniques el van fer un cotxe de gran rendiment, tot i que sols disposava d’un petit motor de quatre cilindres de 950 c.c. El Seven, va ser el cotxe més venut a Anglaterra durant diversos anys i lògicament, era el més popular de tots els cotxes anglesos.

Esta es una de las primeras versiones del Austin Seven. Sus características técnicas lo hicieron un coche de gran rendimiento, aunque solamente disponía de un pequeño motor de cuatro cilindros de 950 c.c. El Seven, fue el coche más vendido en Inglaterra durante varios años y lógicamente, era el más popular de todos los coches ingleses.

This is one of the first versions of the Austin Seven. Its technical characteristics made it a high-performance car, although it only had a small four-cylinder engine of 950 c.c .. The Seven, was the best-selling car in England for several years and logically, was the most popular of all English cars.

Ir a Arriba