Aquest esportiu, de formes tan personals, disposava d’un motor B.M.C. de 948 c.c. que li permetia velocitats de 130 km/h. a causa sobretot del poc pes del vehicle : 597 kg.. Se’l va conèixer també amb el nom d´Ulls de Granota » per l’exagerada col·locació dels seus fars.