Qr ASA 1100 GT 19652022-05-24T13:01:38+02:00

ASA 1100 GT 1965

El 1960 Ferrari va projectar i fabricar una sèrie de motors amb quatre cilindres i 1032 c.c. als quals va treure un rendiment de 97 HP a 7000 r.p.m. Aquests motors van ser instal·lats en els automòbils ASA i es van presentar al Saló de Torí de 1961. Els ASA Ferrari carrossats per Bertone amb versions Spider i Coupé, aconseguien velocitats de l’ordre dels 190 km/h. El tancament de la fàbrica ASA va ser l’any 1967.
Aquests motors originàriament estaven destinats a una fórmula de promoció que s’havia de fer a Itàlia. En no fer-se aquesta fórmula, Ferrari va vendre els seus motors a la ASA (Aeronautica, S.A.).

En 1960 Ferrari proyectó y fabricó una serie de motores con cuatro cilindros y 1032 c.c. al que sacó un rendimiento de 97 HP a 7000 r.p.m. Estos motores fueron instalados en los automóviles ASA y se presentaron en el Salón de Turín de 1961. Los ASA Ferrari carrozados por Bertone con versiones Spider y Coupé, alcanzaban velocidades del orden de los 190 km/h. El cierre de la fábrica ASA fue en 1967.
Estos motores originariamente estaban destinados a una fórmula de promoción que debía realizarse en Italia. Al no hacerse esta fórmula, Ferrari vendió sus motores a la ASA (Aeronautica, S.A.).

In 1960 Ferrari designed and manufactured a series of four-cylinder engines and 1032 c.c. which yielded 97 HP at 7000 r.p.m .. These engines were installed in the ASA cars and were presented at the 1961 Turin Motor Show. the order of 190 km / h. The ASA factory was closed in 1967.
These engines were originally intended for a promotional formula to be made in Italy. Failing to do so, Ferrari sold its engines to ASA (Aeronautica, S.A.).

Ir a Arriba