El 1960 Ferrari va projectar i fabricar una sèrie de motors amb quatre cilindres i 1032 c.c. al quals va treure un rendiment de 97 HP a 7000 r.p.m.. Aquests motors van ser instal·lats en els automòbils ASA i es van presentar al Saló de Torí de 1961. Els ASA Ferrari carrossats per Bertone amb versions Spider i Coupé, aconseguien velocitats de l’ordre dels 190 km/h. El tancament de la fàbrica ASA va ser l’any 1967.
Aquests motors originàriament estaven destinats a una fórmula de promoció que s’havia de fer a Itàlia. En no fer.se aquesta fórmula, Ferrari va vendre els seus motors a la ASA ( Aeronautica , S.A.).