Qr Artes de Arcos «Gato Montes»2022-05-24T12:55:57+02:00

Artes de Arcos «Gato Montes»

Fabricat a Barcelona per l’empresa Artés de Arcos, que a partir de 1920 es dedicà a la fabricació d’accessoris i vehicles de caràcter molt particular, entre els quals cal destacar: vehicles per a camps de golf, amfibis o de competició.

Fabricado en Barcelona por la empresa Artés de Arcos, que a partir de 1920 se dedicó a la fabricación de accesorios y vehículos de carácter muy particular, entre los que cabe destacar: vehículos para campos de golf, anfibios o de competición.

Made in Barcelona by the company Artés de Arcos, which from 1920 was dedicated to the manufacture of accessories and vehicles of a very particular nature, including: vehicles for golf courses, amphibians or competition.

Ir a Arriba