Fabricat a Barcelona per l’empresa Artés de Arcos, que a partir de 1920 es dedicà a la fabricació d´accessoris i vehicles de caràcter molt particular, entre els quals cal destacar: vehicles per a camps de golf, amfibis o de competició.