Anibal 1999

Aníbal Méndez González, va ser un apassionat dels quads i del Dakar al qual hi va participar en totes les ocasions des de 1986, quasi totes, donat que a l’edició del 1995, va preparar un quad amb unes característiques tècniques molt agressives i la direcció del Dakar no li va permetre la sortida, li van tornar els diners i cap a casa. El quad exposat podríem dir que és una evolució del que es va fer nou al 1997, amb mecànica Yamaha de 600 c.c.

Aníbal Méndez González fue un apasionado de los quads y del Dakar, participando en todas las ediciones desde 1986, casi todas, dado que en la edición de 1995, preparó un quad con unas características técnicas muy agresivas y la dirección del Dakar no le permitió la salida, le devolvieron el dinero y a casa. El quad expuesto podríamos decir que es una evolución de lo que se hizo nuevo en 1997, con mecánica Yamaha de 600 c.c.

Anibal Mendez Gonzalez, was passionate about quads and the Dakar in which he participated in all the occasions since 1986, almost all of them, since in the 1995 edition, he prepared a when with very aggressive technical characteristics and the direction of the Dakar did not allow him to leave, he returned the money and went home. The quad exposed can be said to be an evolution of what was made new in 1997, with Yamaha mechanics of 600 c.c.