Qr Amilcar E serie M 19252022-05-24T12:53:29+02:00

Amilcar E serie M 1925

La fàbrica Amilcar, no sols va construir automòbils dedicats a l’esport o a la cursa. Com a empresa, va aprofitar el bon nom dels seus vehicles per oferir també un model tipus turisme, pensat per a un client que no volia un cotxe massificat com els Peugeot ó Citroën. El model E, venia a cobrir aquesta necessitat. La seva mecànica era idèntica a la dels vehicles d’esport i disposaven de carrosseries tancades, com aquest «Fals Cabriolet» de la Col·lecció, construït per la casa Sandringham a París.

La fábrica Amilcar, no solamente construyó automóviles dedicados al deporte oa la carrera. Como empresa, aprovechó el buen nombre de sus vehículos para ofrecer también un modelo tipo turismo, pensado para un cliente que no quería un coche masificado como Peugeot o Citroën. El modelo E, venía a cubrir esa necesidad. Su mecánica era idéntica a la de los vehículos de deporte y disponían de carrocerías cerradas, como este «Fals Cabriolet» de la Colección, construido por la casa Sandringham en París.

The Amilcar factory not only built cars dedicated to sports or racing. As a company, it took advantage of the good name of its vehicles to also offer a passenger car model, designed for a customer who did not want a crowded car like the Peugeot or Citroën. Model E came to cover this need. Its mechanics were identical to those of sports vehicles and they had closed bodies, such as this «Fake Cabriolet» from the Collection, built by the Sandringham house in Paris.

Ir a Arriba