Alfa Romeo G.P. Baby 1944

Durant l’any 1944, Salvador Claret va fer aquest automòbil per al seu fill Xavier. L’automòbil, còpia de l’Alfa Romeo de curses, està animat per un motor d’explosió d’un cilindre, amb canvi de tres marxes, transmissió per cadena i una velocitat de l’ordre dels 35 km/h. Aquest vehicle totalment artesanal, va ser molt popular per a tots els nens de Girona, fins als anys cinquanta. Salvador Claret va vendre el cotxe a causa de la seva mala utilització per part d’uns nens i que quasi va provocar un accident. Al cap de més de vint anys es va localitzar, totalment malmès, en una pista de Karts de Barcelona.

Durante el año 1944, Salvador Claret hizo este automóvil para su hijo Xavier. El automóvil, copia del Alfa Romeo de carreras, está animado por un motor de explosión de un cilindro, con cambio de tres marchas, transmisión por cadena y una velocidad del orden de los 35 km/h. Este vehículo, totalmente artesanal, fue muy popular para todos los niños de Girona hasta los años 50. Salvador Claret vendió el coche debido a su mala utilización por parte de unos niños y que casi provocó un accidente. Al cabo de más de 20 años se localizó, totalmente dañado, en una pista de Karts de Barcelona.

During 1944, Salvador Claret made this car for his son Xavier. The car, a copy of the Alfa Romeo race car, is powered by a single-cylinder internal combustion engine, with a three-speed gearbox, chain drive and a speed of around 35 km / h. This totally handmade vehicle was very popular for all the children of Girona, until the 50’s. Salvador Claret sold the car due to its misuse by some children and which almost caused an accident. After more than 20 years, it was completely damaged on a Karts track in Barcelona.