Qr Abadal Buick 19222022-12-19T17:14:49+02:00

Abadal Buick 1922

 

A Barcelona, el conegut industrial Francisco Sarramalera Abadal, més conegut per Paco Abadal, va ser el promotor de la firma Abadal que va sé coneguda tant per les seves realitzacions pròpies com per les que s’obtenien amb transformacions de l’automòbil Buik Abadal. Va realitzar tal nombre de transformacions que se li va reconèixer el seu nom com a marca pròpia, encara que, la majoria de les vegades, es limitava a canviar part de la carrosseria per les seves versions esportives, sobretot la feta l’any 1923 i que va guanyar la Pujada a la «Cuesta de las Perdices» a Madrid, la «Cuesta de la Reina» a Màlaga o la «Pujada a l’Ordal» a Barcelona. El motor emprat era un sis cilindres tipus Buick, que li permetia velocitats de l’ordre dels 100 km/h.

En Barcelona, el conocido industrial Francisco Sarramalera Abadal, más conocido por Paco Abadal, fue el promotor de la firma Abadal que fue conocida tanto por sus realizaciones propias como por las que se obtenían con transformaciones del automóvil Buik Abadal. Realizó tal número de transformaciones que se le reconoció su nombre como marca propia, aunque, la mayoría de las veces, se limitaba a cambiar parte de la carrocería por sus versiones deportivas, sobre todo la hecha en 1923 y que ganó la Subida a la «Cuesta de las Perdices» en Madrid, la «Cuesta de la Reina» en Málaga o la «Subida al Ordal» en Barcelona. El motor empleado era un seis cilindros tipo Buick, que le permitía velocidades del orden de los 100 Km/h.

In Barcelona, the well-known industrialist Francisco Sarramalera Abadal, better known as Paco Abadal, was the promoter of the Abadal firm, which was known both for its own achievements and for those obtained with transformations of the Buik Abadal car. It underwent so many transformations that its name was recognized as its own brand, although most of the time it was limited to changing part of the body for its sporty versions, especially the one made in 1923 and who won the «Cuesta de las Perdices» climb in Madrid, the «Cuesta de la Reina» in Malaga or the «Pujada a l’Ordal» in Barcelona. The engine used was a six-cylinder Buick, which allowed speeds of the order of 100 km / h.

Ir a Arriba